Jargiska Kejsardömet

Jargiska Kejsardömet är det största och mäktigaste riket i hela Mundana. Dess kultur, tro och historia har påverkat alla.

Kejsardömet är uppdelat i flera provinser, tidigare kungadömen som införlivats i riket. Provinserna är: Dava, Mithrit, Tibara, Genrio, Jargien, Lemira, Maulio, Merun, Okrana, Rankun och Sardan.

Kejsardömet har även sju kolonier runt om i Mundana. Dessa enklaver av Jargisk influens består främst av nybyggare, slavar och straffångar.

Jargiska Kejsardömet

Broderskap Azuki Azuki