Familjen Diones

Familjen Diones är en av de mer inflytelserika familjerna i provinsen Jargien.

Den viktigaste titeln familjen besitter i nuläget är Duce av Charino. Familjen besitter utöver denna flera lägre titlar i kejsardömet och bortom.

Familjemedlemmar

Leonos Diones, F.d. Duce av Charino.
Elius Diones, Laudates av Trios, bror till Leonos.

Arius Diones, Duce av Charino, Leonos äldste son.
Vitram Diones, Jordanes, Kansler, Arius bror.
Maetre Diones, Arius avlidna syster

Biro Diones, Vitrams son.

Familjen Diones

Broderskap Azuki Azuki