Arius Diones

Fadern, Duce

Description:

Arius Diones är Duce över delprovinsen Charino i Jargien.

Han har besuttit ämbetet under många år och styr sin provins ärligt och rättvist. Han är omtyckt av sina undersåtar och respekteras av sina jämlikar. Under hans styre har delprovinsen blivit en viktig punkt för handel, religion och militär styrka i centrala Jargien.

Bio:

Arius Diones

Broderskap Azuki Azuki