Elius Diones

Gammelfabror, Laudates

Description:

Gammelfarbrorn är en gammal man som innehar titeln Laudates i Charino. Hans domän utgår från staden Trios i delprovinsens norra del. Trots sin höga ålder är han principfast och bestämd. Dock saknar han styrkan att få sin vilja igenom.

Bio:

Elius Diones

Broderskap Azuki Azuki